جستجو کردن
Close this search box.

ترانه پاشو پاشو

متن آهنگ پاشو پاشو کوچولو از پنجره نگاه کن

پاشو پاشو کوچولو
از پنجره نگاه کن
با چشمای قشنگت
به منظره نگاه کن

اون بالا بالا خورشید
تابیده در آسمان
یک رشته کوه پایین تر
پایین ترش درختان

نگاه کن آن دوردورا
کبوتری می پرد
شاید برای بلبل
از گل خبر می برد