جستجو کردن
Close this search box.
ترانه آهویی دارم خوشگله
در حال بارگذاری...

ترانه آهویی دارم خوشگله

متن ترانه آهویی دارم خوشگله

آهویی دارم خوشگله

فرار کرده ز دستم ،

دوریش برایم مشکلِ

کاشکی اُنو میبستم…

اِی خدا چیکار کنم

آهومو پیدا کنم ،

آی چه کنم ؟؟

وای چه کنم ؟؟

کجا اونو پیدا کنم

کاشکی اونو میبستم ( تکرار )