جستجو کردن
Close this search box.

Sunny Bunnies

Sunny Bunnies یک مجموعه تلویزیونی پویانمایی کامپیوتری روسی است شامل هفت فصل کامل که هر کدام 26 قسمت دارد. پخش این مجموعه از سال ۲۰۱۵ آغاز شده ،خرگوش های سانی گروهی از خرگوش های خارق العاده هستند که در خورشید زندگی می کنند. در هر قسمت آنها در مکان های به ظاهر تصادفی از پارک محلی تا ماه ظاهر می شوند. در طول این تلاش‌ها، شخصیت‌ها معمولاً با یکدیگر در تضاد هستند و درگیر می‌شوند و دنباله‌ای از هرج و مرج و ویرانی در پی خود باقی می‌گذارند. مجموعه Sunny Bunnies در بیش از 160 کشور در سطح بین‌المللی پخش می‌شود .